Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

 
30.07
Seminarium "Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”
AUTOR: Maciej Szczęchowski | 30.07.2012
W dniu 4 czerwca 2012 r. odbyło się seminarium dydaktyczne pt: „Rozwój klastra w aspekcie pokonywania barier w dostępie do nowoczesnych technologii w transporcie kolejowym”. Moderatorem był Pan Wiesław Jarosiewicz – ekspert w dziedzinie automatyki kolejowej. Spotkanie w ramach Klastra Kolejowego stało się płas ...

Read more...
27.07
Inauguracja działalności Klastra
AUTOR: Maciej Szczęchowski | 27.07.2012
Targi Transportu, Spedycji i Logistyki 20 kwietnia br. w hali EXPO Silesia odbyła się Międzynarodowa Konferencja Klastrów Kolejowych, poprzedzona konferencją prasową, inaugurującą działalność klastra. Konferencja zgromadziła wielu uczestników - nie tylko członków Klastra. Gościem specjalnym, który wygłosił swoją prele ...

Read more...

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."