Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

 
29.03
Lider Innowacji 2018
AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 29.03.2018
Szanowni Państwo, ogłaszamy kolejną edycję konkursu LIDER INNOWACJI W TRANSPORCIE KOLEJOWYM Zapraszamy do udziału! Na zgłoszenia czekamy do 28 maja 2018r. Adres e-mail: biuro@klasterkolejowy.com.pl Wśród laureatów konkursu zostaną wybrane 3 podmioty, które na poziomie krajowym osiągnęły najwyższą sumę punk ...

Read more...
08.12
Wiceprezes PKK w TVP3 Katowice
AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 08.12.2017
Ogłoszono przetarg na projekt odbudowy linii kolejowej do Pyrzowic. Ma być szybciej i taniej. Prawdopodobnie już niedługo na lotnisko w Pyrzowicach będzie można dojechać koleją. Co to właściwie oznacza? W tej kwestii, dla TVP3 Katowice, jako ekspert wypowiedział się Wiceprezes Południowego Klastra Kolejowego - prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoń ...

Read more...
04.12
Po spotkaniu Członków Południowego Klastra Kolejowego
AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 04.12.2017
Spotkanie Członków Południowego Klastra Kolejowego. 4 grudnia w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie naszych członków. Podczas 2-godzinnych obrad poruszono następujące tematy: ·         Działalność Południowego Klastra Kolejowego w europejskiej sieci klastrów ERCI &mid ...

Read more...
17.11
Oferta na opracowanie strategii
AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 17.11.2017
Szanowni Państwo, W ramach umowy współpracy partnerskiej zawartej w ramach realizacji projektu Utworzenie Klastra Kolejowego, pomiędzy OTTIMA plus Sp. z o.o., a CONSEDO Magdalena Kutak oraz Południowym Klastrem Kolejowym przedstawiamy Państwu ofertę na opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa opartej na nowych wymaganiach sektora kolejowe ...

Read more...
17.11
Oferta na opracowanie ekspertyzy
AUTOR: Dominika Kwiatkowska | 17.11.2017
Szanowni Państwo, W ramach umowy współpracy partnerskiej zawartej w ramach realizacji projektu Utworzenie Klastra Kolejowego, pomiędzy OTTIMA plus Sp. z o. o, a Polskim Stowarzyszeniem Telematyki Transportu oraz Południowym Klastrem Kolejowym składamy Państwu ofertę na opracowanie ekspertyzy na udoskonalenie technologii kamer cyfrowych wykorzystyw ...

Read more...

 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."