Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

IV Branżowa Konferencja Naukowo –Techniczna w Częstochowie

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 18.10.2012

Firma Polwir Sp. z o.o. we współpracy ze Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów - Oddział w Częstochowie, Południowym Klastrem Kolejowymoraz firmą Radioautomatyka Sp. z o.o. organizuje:

IV Branżową Konferencję Naukowo –Techniczną

21-23.XI.2012 w Częstochowie:

w Temacie: "Nowe i modernizowane pojazdy trakcyjne w transporcie kolejowym i miejskim – Lokomotywy, Zespoły Trakcyjne, Autobusy Szynowe i Tramwaje. Aktualne uwarunkowania prawne dopuszczające tabor do eksploatacji". Serdeczenie zapraszamy do uczestnicwa. Nadsyłanie zgłoszeń do 31 października 2012 roku.

Celem IV Branżowej Konferencji Naukowo – Technicznej jest stworzenie platformy umożliwiającej kontakt producentów oraz firm modernizujących tabor szynowy kolejowy i miejski z potencjalnymi klientami i podmiotami, mającymi taki tabor w eksploatacji. Pozwoli to z jednej strony na zapoznanie się z aktualną ofertą nowych pojazdów szynowych dostępną na polskim rynku, możliwościami modernizacji istniejącego taboru i aktualnymi kierunkami rozwoju w transporcie szynowym, a z drugiej strony z oczekiwaniami potencjalnych klientów. Konferencja w swoim zamierzeniu podzielona jest na pięć głównych paneli dyskusyjnych:

1. Przepisy i Obowiązujące Prawo w Transporcie Szynowym

- Nowe przepisy i normy UTK (Urzędu Transportu Kolejowego) w świetle dopusz­czenia środków trakcyjnych do eksploatacji

- Normy bezpieczeństwa SIL – określenie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa w transporcie szynowym

- Kierunki modernizacji taboru szynowego i prawne uregulowania w Unii Europejskiej

2. Finansowanie i Kredytowanie Inwestycji w Transporcie Szynowym

- Finansowanie i kredytowanie zakupu taboru szynowego

- Finansowanie i kredytowanie modernizacji taboru szynowego

- Finansowanie i kredytowanie inwestycji w infrastrukturę kolejową

3. Lokomotywy Elektryczne i Spalinowe

- Nowe lokomotywy elektryczne i spalinowe dostępne na rynku polskim

- Modernizowane lokomotywy elektryczne i spalinowe dostępne na rynku polskim

- Zdalne sterowanie lokomotywami manewrowymi w przemyśle

- Pojazdy i maszyny specjalne w infrastrukturze kolejowej i drogowej

4. Osobowy Transport Kolejowy

- Elektryczne Zespoły Trakcyjne –Modernizacje i nowe konstrukcje

- Autobusy szynowe spalinowe i eklektyczne

- Nowe rozwiązania w transporcie szynowym

5. Szynowy Transport Miejski -Tramwaje

- Oferta Szynowego Transportu Miejskiego na rynku polskim

- Modernizacja istniejącego szynowego taboru miejskiego

- Tramwaj jako oś rozwoju miasta na przykładzie miasta Częstochowy

 

Warunki uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA (pocztą, faxem, lub e-mail) oraz dokonanie wpłaty 1280,00 zł + VAT za pierwszą osobę i 1150,00 zł +VAT za kolejną ze zgłoszonej firmy, na konto POLWIR Sp. z o.o. w Częstochowie w banku:
BGŻ o./Częstochowa nr 49 2030 0045 1110 0000 0067 0560

O ewentualnej rezygnacji z uczestnictwa konferencji prosimy powiadomić pisemnie organizatora w terminie 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia konferencji, a w przypadku braku takiego zgłoszenia i nie uczestnictwa w konferencji zwrot kosztów nie będzie możliwy.

Opłata za udział w konferencji obejmuje:
- wyżywienie od obiadu 21.11.2012 do śniadania 23.11.2012 r.,
- noclegi z 21/22 i 22/23.11.2012 r.,
- zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych; na życzenie za dopłatą 150,00 zł do pokoju 1.osobowego
- dwie uroczyste kolacje,
- materiały konferencyjne
- program kulturalno-socjalny

Istnieje możliwość wystawienia stoiska firmowego (opcjonalnie) oraz przygotowania prezentacji i umieszczenie jej wraz z nadesłanymi materiałami reklamowymi w materiałach konferencyjnych
- koszt wystawienia stoiska firmowego 400,00 zł + VAT
- koszt prezentacji z umieszczeniem w materiałach
konferencyjnych (15 bądź 25min + 5min dyskusji) 100,00 zł + VAT

Terminarz:
- zgłoszenie uczestnictwa do 31.10.2012 r.
- dokonanie wpłaty za udział w konferencji do 31.10.2012 r.

W razie pytań prosimy o kontakt: polwir@home.pl bądź telefonicznie.


0 COMMENTS SHOW ADD COMMENT none


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."