Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Nowy adres

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 29.08.2012

Szanowni Państwo od dnia 16 sierpnia br. oficjalnie zmieniliśmy adres siedziby.

Nowy adres to:

Euro - Centrum

ul. Ligocka 103, bud nr 7

40-568 Katowice

Wszelką korespondencję prosimy kierować na nowy adres w Katowicach. Dane teleadresowe (nr telefonów, adresy mailowe itp) pozostają bez zmian.

tel: 32 793 71 47

e-mail: biuro@klasterkolejowy.com.pl


0 COMMENTS SHOW ADD COMMENT none


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."