Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Seminarium "Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym – metody wyceny, oceny i analizy ryzyka technicznego w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej Klastra"

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 24.09.2012

Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym - relacja z seminarium Klastrowiczów

17 września odbyło się seminarium Południowego Klastra Kolejowego pod nazwą „Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem technicznym w transporcie kolejowym – metody wyceny, oceny i analizy ryzyka technicznego w aspekcie budowania przewagi konkurencyjnej Klastra”. Moderatorem spotkania był Krzysztof Banaszek - Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. techniki i bezpieczeństwa ruchu.

Podczas seminarium zaprezentowano zagadnienia dotyczące kluczowych obszarów problemowych bezpieczeństwa kolejowego oraz plany dotyczące kolejnych spotkań, a także zakres najbliższych działań w ramach klastra.

Uczestnicy mieli możliwość zarówno pozyskania wiedzy jak i zacieśnienia relacji biznesowych.


0 COMMENTS SHOW ADD COMMENT none


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."