Wiodący kreator nowoczesnych rozwiązań i technologii w obszarze transportu kolejowego i jego bezpieczeństwa poprzez wykorzystywanie efektu synergii i potencjału tkwiącego w klastrze

Umowa Partnerska Członków Klastra

AUTOR: Maciej Szczęchowski | 29.08.2012

W ramach realizacji projektu „Utworzenie Klastra Kolejowego” zgodnie z §8 ust 3. Umowy o utworzeniu „Klastra Kolejowego” zobligowani jesteśmy do podpisania umowy ramowej zwanej „Umową partnerską w sprawie powołania Klastra Kolejowego”.

Zapraszamy wszystkich Członków do zapoznania się z zapisami Umowy. Jeżeli będą mieli Państwo wątpliwości związane z jej treścią zapraszam do kontaktu telefonicznego bądź mailowego.

W dniu 17 września, podczas seminarium ogranizowanego przez Klaster Umowa zostanie podpisana przez wszystkich Członków Klastra. Formalne podpisanie Umowy pozwoli nam w dynamiczny sposób zbudować bazę danych Członków Klastra. Kolejnym krokiem będzie zbudowanie "Platformy Technologiczmej", która umożliwi transfer wiedzy i technologii pomiędzy Członkami Klastra. O inicjatywie "Platformy Technologicznej" napiszemy w kolejnych artkułach.

Do pobrania:

Umowa partnerska


0 COMMENTS SHOW ADD COMMENT none


 

"Utworzenie klastra kolejowego"
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013."